360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР

Сомбор, Трг цара Лазара 3
Краља Петра I 11
Тел/факс: +381 25 420-266; Телефон 482-827, 431-011

Текући рачун: 840 – 131664 –23 Управа за јавна плаћања
Матични број: 08047049 ПИБ: 100122587 

Радно време: од 8:00 до 17:00 , суботом од 8:00 до 12:00

Процес рада у Библиотеци организован је по врстама послова у одељењима и надлежностима матичне библиотеке као Информационо – дигиталног центра Западнобачког округа:

ДИРЕКТОР

Владимир Јерковић


Телефон: +381 (0)25 431 011
email: biblioso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Маја Цветићанин, руководилац рачуноводства
Гордана Јовић, благајник, административни режисер

Силвија Свитлица Блануша, секретар установе
Марина Брња, самостални сарадник – координатор инокореспондент


тел / фаx: +381 (0)25 420 266
email: biracso@eunet.rs


Телефон: +381 (0)25431 681
email: biblioso@eunet.rs
tel.: +381 (0)25 482 827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Зорка Исаков, руководилац Матичне службе

Телефон: +381 (0)25 433 103
email : bibliomat@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ

Наташа Плавшић, координатор библиотекар
Ерсилија Вукичевић, виши књижничар


Верица Сладојевић, систем-информатичар

Телефон: +381 (0)25 431 680
email: gbso@eunet.rs

natasa.plavsic@biblioso.org.rs

ersilija.vukicevic@biblioso.org.rs

Tел.: +381 (0)25 433 100
email: verslad@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУ И РЕФЕРЕНСНУ ЗБИРКУ СА
ОДГОВАРАЈУЋОМ ЧИТАОНИЦОМ
Горан Малбаша, координатор библиотекар
Телефон: +381 (0)25 431 680
goran.malbasa@biblioso.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЕРИОДИКУ СА ЧИТАОНИЦОМ
Горана Копоран , координатор библиотекарТелефон: +381 (0)25 482 827
goranakoporan@gmail.com
ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ СА ЧИТАОНИЦОМ
Марија Чачић , руководилац одељења

Телефон: +381 (0)25 433 103
email: zavicajnoso@eunet.rs
ЦЕНТАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
Дејан Подлипец, руководилац центра за дигитализацију


Телефон: +381 (0)25 482 827
email: dejanpodlipec@gmail.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ СА
ЧИТАОНИЦОМ
Жана Гњатовић, координатор библиотекар

Јелена Бачи, библиотекар
Страхиња Косановић, виши књижничар
Ангела Визи, књижничарТелефон: +381 (0)25 451 510 pozajmnogbso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ЧИТАОНИЦОМ
Анђелија Пругинић, координатор библиотекар
Радмила Лазаревић, библиотекар
Драгица Кнежевић – Рајо, књижничар
Бранислава Опачић, виши књижничарТелефон: +381 (0)25 431 010
decijegbso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊА У ОГРАНЦИМА
Алекса Шантић – Весна Трифуновић, књижничар   Телефон: +381 (0)64/460-87-25
Светозар Милетић – Ана Галић, књижничар             Телефон: +381 (0)64/555-72-76
Телечка – Ева Егеде, књижничар                                 Телефон: +381 (0)25/864-700
Бачки Моноштор – Јосип Елгец, књижничар             Телефон: +381 (0)25/808-000
Гаково – Пана Фрај, књижничар                                   Телефон: +381 (0)25/866-830  
Чонопља – Радмила Пајић, књижничар                    Телефон: +381 (0)25/845 174
Бачки Брег – Аница Пријић, књижничар                    Телефон: +381 (0)61/116-40-27
Колут – Адриен Галић, књижничар                              Телефон: +381 (0)25/804-226
Стапар – Љубица Стоканов, књижничар                   Телефон: +381 (0)25/827-703
Бездан – Роберт Колетар, књижничар               Телефон: +381 (0)25/811-365                  
                Золтан Фоки, виши књижничар
Дорослово – Марија Ситаш, виши књижничар         Телефон: +381 (0)63/766-76-36
Риђица – Татјана Матарић, виши књижничар          Телефон: +381(0)25/856-788
Станишић – Франсоаз Молнар, виши књижничар   Телефон: +381 (0)64/493-35-66
Кљајићево – Софија Козлина, библиотекар             Телефон: +381 (0)25 852 143

КЊИГОВЕЗНИЦА
Верица Ћирић, књиговезац
Катица Плетл, књиговезац
Телефон: +381 (0)25 444 616

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Ненад Рибар, ложач – домар
Гордана Вучан, помоћни службеник
Савка Голић, помоћни службеник

 

Списак запослених са квалификацијама ГБКБ

 

Радно време:
Радним даном: od 8:00 до 17:00,
суботом од 8:00 до 12:00