360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР

Сомбор, Трг цара Лазара 3
Краља Петра I 11
Тел/факс: +381 25 420-266; Телефон 482-827, 431-011

Текући рачун: 840 – 131664 –23 Управа за јавна плаћања
Матични број: 08047049 ПИБ: 100122587 

Радно време: 7:30 - 19:00 , суботом 7:30 - 13:00

Процес рада у Библиотеци организован је по врстама послова у одељењима и надлежностима матичне библиотеке као Информационо – дигиталног центра Западнобачког округа:

ДИРЕКТОР

Владимир Јерковић


Телефон: +381 (0)25 431 011
email: biblioso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Маја Цветићанин, руководилац рачуноводства
Гордана Јовић, благајник, административни режисер

Силвија Свитлица Блануша, секретар установе
Иња Фирањ, самостални сарадник – координатор инокореспондент


тел / фаx: +381 (0)25 420 266
email: biracso@eunet.rs


Телефон: +381 (0)25431 681
email: biblioso@eunet.rs
tel.: +381 (0)25 482 827

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Зорка Исаков, руководилац Матичне службе

Телефон: +381 (0)25 433 103
email : bibliomat@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ

Наташа Плавшић, виши дипломирани библиотекар руководилац
Марина Брња, виши књижничар


Верица Сладојевић, систем-информатичар

Телефон: +381 (0)25 431 680
email: gbso@eunet.rs

natasa.plavsic@biblioso.org.rs

ersilija.vukicevic@biblioso.org.rs

Tел.: +381 (0)25 433 100
email: verslad@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНУ ЛИТЕРАТУРУ И РЕФЕРЕНСНУ ЗБИРКУ СА
ОДГОВАРАЈУЋОМ ЧИТАОНИЦОМ
Горан Малбаша, дипломирани библиотекар руководилац
Телефон: +381 (0)25 431 680
goran.malbasa@biblioso.org.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЕРИОДИКУ СА ЧИТАОНИЦОМ
Горана Копоран , дипломирани библиотекар руководилацТелефон: +381 (0)25 431 680
goranakoporan@gmail.com
ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ СА ЧИТАОНИЦОМ
Марија Чачић , руководилац одељења

Телефон: +381 (0)25 433 103
email: zavicajnoso@eunet.rs
ЦЕНТАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
Дејан Подлипец, руководилац центра за дигитализацију


Телефон: +381 (0)25 482 827
email: dejanpodlipec@gmail.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ СА
ЧИТАОНИЦОМ
Жана Гњатовић, дипломирани библиотекар руководилац

Јелена Бачи, дипломирани библиотекар
Страхиња Косановић, виши књижничар
Драгица Кнежевић – Рајо, књижничар
Ангела Визи, књижничарТелефон: +381 (0)25 451 510 pozajmnogbso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА ЧИТАОНИЦОМ
Анђелија Пругинић, дипломирани библиотекар руководилац
Радмила Лазаревић, дипломирани библиотекар
Маја Влајнић, дипломирани библиотекар
Бранислава Опачић, виши књижничарТелефон: +381 (0)25 431 010
decijegbso@eunet.rs

ОДЕЉЕЊА У ПОКРЕТНИМ ОГРАНЦИМА

ПОКРЕТНО ОДЕЉЕЊЕ А (НКЧ Кљајићево, НКЧ Чонопља, НКЧ Алекса Шантић)
ПОКРЕТНО ОДЕЉЕЊЕ Б (НКЧ Риђица, НКЧ Станишић, НКЧ Гаково)
ПОКРЕТНО ОДЕЉЕЊЕ В (НКЧ Дорослово, НКЧ Телечка, НКЧ Светозар Милетић, НКЧ Бездан)
ПОКРЕТНО ОДЕЉЕЊЕ Г (НКЧ Колут, НКЧ Стапар)
ПОКРЕТНО ОДЕЉЕЊЕ Д (НКЧ Бачки Брег, НКЧ Бачки Моноштор)
КЊИГОВЕЗНИЦА
Верица Ћирић, књиговезац
Катица Плетл, књиговезац
Телефон: +381 (0)25 444 616

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Ненад Рибар, ложач – домар
Гордана Вучан, помоћни службеник
Савка Голић, помоћни службеник

 

 

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00