360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

GRADSKA BIBLIOTEKA "KARLO BIJELICKI" SOMBOR

Sombor, Trg cara Lazara 3
Kralja Petra I 11

Tel/faks: +381 25 420-266; tel. 482-827, 431-011

Tekući račun: 840 – 131664 –23 Uprava za javna plaćanja
Matični broj: 08047049           PIB: 100122587         

Radno vreme: od 8:00 do 17:00 , subotom od 8:00 do 12:00

Proces rada u Biblioteci organizovan je po vrstama poslova u odeljenjima i nadležnostima matične biblioteke kao Informaciono – digitalnog centra Zapadnobačkog okruga:

DIREKTOR
Vladimir Jerković

tel.: +381 (0)25 431 011
e-mail: biblioso@eunet.rs

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE
Maja Cvetićanin, rukovodilac računovodstva
Gordana Jović, blagajnik, administrativni režiser

Silvija Svitlica Blanuša, sekretar ustanove
Brnja Marina, samostalni saradnik – koordinator inokorespondent


tel / fax: +381 (0)25 420 266
e-mail: biracso@eunet.rs

tel.: +381 (0)25 431 681
e-mail: biblioso@eunet.rs
tel.: +381 (0)25 482 827

ODELJENJE ZA MATIČNE POSLOVE
Zorka Isakov,
rukovodilac Matične službe

tel.: +381 (0)25 431 680
e-mail : bibliomat@eunet.rs

ODELJENJE ZA NABAVKU I OBRADU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE

Nataša Plavšić, koordinator bibliotekar
Ersilija Vukičević, viši knjižničar

Verica Sladojević, sistem-informatičar

tel.: +381 (0)25 431 680
e-mail: gbso@eunet.rs

natasa.plavsic@biblioso.org.rs

ersilija.vukicevic@biblioso.org.rs

tel.: +381 (0)25 433 100
e-mail: verslad@eunet.rs

ODELJENJE ZA STRUČNU LITERATURU I REFERENSNU ZBIRKU SA ODGOVARAJUĆOM ČITAONICOM

Goran Malbaša, koordinator bibliotekar

tel.: +381 (0)25 431 680
goran.malbasa@biblioso.org.rs

ODELJENJE ZA PERIODIKU SA ČITAONICOM

Gorana Koporan , koordinator bibliotekar


tel.: +381 (0)25 482 827
goranakoporan@gmail.com
ZAVIČAJNO ODELJENJE SA ČITAONICOM
Marija Čačić , rukovodilac odeljenja

tel.: +381 (0)25 433 103
e-mail: zavicajnoso@eunet.rs
CENTAR ZA DIGITALIZACIJU
Dejan Podlipec, rukovodilac centra za digitalizaciju


tel: +381 (0)25 482 827
e-mail: dejanpodlipec@gmail.com

ODELJENJE ZA ODRASLE SA
ČITAONICOM
Žana Gnjatović, koordinator bibliotekar

Jelena Bači, bibliotekar
Strahinja Kosanović, viši knjižničar
Angela Vizi, knjižničartel.: +381 (0)25 451 510 pozajmnogbso@eunet.rs

ODELJENJE ZA DECU I MLADE SA ČITAONICOM
Anđelija Pruginić, koordinator bibliotekar
Radmila Lazarević, bibliotekar
Dragica Knežević – Rajo, knjižničar
Branislava Opačić, viši knjižničartel.: +381 (0)25 431 010
decijegbso@eunet.rs

ODELJENJA U OGRANCIMA
Aleksa Šantić – Vesna Trifunović, knjižničar  tel: +381 (0)64/460-87-25
Svetozar Miletić – Ana Galić, knjižničar            tel: +381 (0)64/555-72-76
Telečka – Eva Egede, knjižničar                       tel: +381 (0)25/864-700
Bački Monoštor – Josip Elgec, knjižničar       tel: +381 (0)25/808-000
Gakovo – Pana Fraj, knjižničar                         tel: +381 (0)25/866-830  
Čonoplja – Radmila Pajić, knjižničar              tel.: +381 (0)25/845 174
Bački Breg – Anica Prijić, knjižničar                 tel: +381 (0)61/116-40-27
Kolut – Adrien Galić, knjižničar                         tel: +381 (0)25/804-226
Stapar – Ljubica Stokanov, knjižničar             tel: +381 (0)25/827-703
Bezdan – Robert Koletar, knjižničar         tel: +381 (0)25/811-365                  
                 Zoltan Foki, viši knjižničar
Doroslovo – Marija Sitaš, viši knjižničar         tel: +381 (0)63/766-76-36
Riđica – Tatjana Matarić, viši knjižničar          tel: +381(0)25/856-788
Stanišić – Fransoaz Molnar, viši knjižničar    tel: +381 (0)64/493-35-66
Kljajićevo – Sofija Kozlina, bibliotekar            tel.: +381 (0)25 852 143

KNJIGOVEZNICA
Verica Ćirić, knjigovezac
Katica Pletl, knjigovezac
tel.: +381 (0)25 444 616

ZAJEDNIČKE SLUŽBE
Nenad Ribar, ložač – domar
Gordana Vučan, pomoćni službenik
Savka Golić, pomoćni službenik

 

Spisak zaposlenih sa kvalifikacijama GBKB

Radno vreme:
Radnim danom: od 8:00 do 17:00 ,
subotom od 8:00 do 12:00