360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Gyermekosztály

A zombori Könyvtár korszerűen felszerelt Gyermekosztálya a gyermekek mozgósítását, a különböző érdeklődésű gyermekek igényeinek kielégítését és egymás előtti bemutatkozásukat lehetővé tevő speciális programok megvalósítását teszi lehetővé. A bárkóddal ellátott tagsági kártya automatizálja a kölcsönzést és módot ad a könyvtárral történő interaktív on line kommunikációt. Szabadon hozzáférhetők a házi olvasmányok, képeskönyvek, szépirodalmi művek, a szakirodalom és a gyermekfolyóiratok. A Gyermekosztály művelődési programjai, a legifjabb olvasókkal történő találkozások, videó-vetítések, digitális prezentációk és edukatív-szórakoztató műhelyek szervezése révén folyamatos együttműködést ápol a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézménnyel, az Ifjúsági Irodával, az általános iskolákkal, rokonszervezetekkel és ifjúsági egyesületekkel.

A legifjabb felhasználók számára biztosított az ingyenes internet-hozzáférés az osztályon található számítógépekről. A korszerűen felszerelt olvasóteremben tanulhatnak, folyóiratokat olvashatnak, hozzáférhetnek a szerény enciklopédia-gyűjteményhez. Az állandó olvasók mellett gyakran csoportosan is látogatják a könyvtár által szervezett műsorokat és műhelyeket

A kutatás és edukáció gazdagítása céljából a könyvtár műhelyfoglalkozásokat tart az EBART médiadokumentációs program alkalmazásával

MŰHELYEK: Digitális könyv, Öt érzék, Érzelmek, Baráti kör, A képeskönyvek lámpása, Bonton, Pantomim, Ismerjük meg a könyvtárat és egyéb tematikus műhelymunkák.

Tel.: 025/ 431 010
e-mail: decijegbso@eunet.rs

A könyvtár
7:30 - 19:00 óráig tart nyitva,
szombatonként pedig 7:30 - 13:00