360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Голуб

 

   
0
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1910
1911
1912
1913
1983
Библиографски подаци

     Голуб, илустровани лист за српску младеж са сликама, излазио је у Сомбору у периоду од 11. јануара 1879. године, до двоброја 11/12 (новембар-децембар) из 1913. године. Пуних 28 година га је уређивао, учитељ и управитељ Српске више девојачке школе, Јован Благојевић (1879-1906). Благојевића је на месту уредника наследио Коста Стојачић (1907-1914). Голуб је издавала књижарница Миливоја Каракашевића. До броја 1 из 1909. године, лист се штампао у штампарији Фердинада Битермана, а потом у штампарији Владимира П. Бајића. Од броја 1 из 1910. године, бригу о штампању листа преузела је штампарија М. Бикара и другова. Двоброј 1/2 из 1913. године штампан је у штампарији Владимира Бајића, да би штампање листа до краја излажења (број 3/4 из 1913. године), преузела штампарија Гиге Јовановића у Турском Бечеју. У неколико наврата Голуб је бележио промене у поднаслову, па је тако у броју 1 из 1898. године био насловљен као илустровани лист за српску младеж са сликама, од броја 1 из 1902. године, лист са сликама за српску младеж, а од броја 1 из 1909. године, лист за српску младеж.

     Покретање и програм

     Голуб је покренут 1879. године, у часу када Срби нису имали други дечји лист, излазећи једанпут месечно, а од 1892. два пута, избројао је у свом дугом лету 35 година, док се није угасио у освит Првог светског рата (Ка веку и по сомборске штампе / Радивој Стоканов // Сомбор, 2007). Голуб је доносио књижевне прилоге и занимљивости из разних области, кратке прегледе нових бројева појединих српских листова и часописа, приказе нових књига, а неговао је и поуку и родољубиво осећање.

     Излажење и тираж

     Голуб је излазио од јануара 1879. године до двоброја новембар-децембар 1913. године. Од броја 1 из 1892. године излазио је два пута месечно, од 1893. до 1897. године излази паралелно једанпут и двапут месечно. Године 1898., па до 1910. излази у 20 бројева, сем јула и августа, а од броја 1 из 1911. године излази у 12 бројева. Током излажења мењао је формат (22 cm -27 cm). У почетку је имао тираж од 3.000 примерака и издржавао се новцем од претплате. Своје читаоце је налазио у свим крајевима Српства.

     Сарадници и план листа

     Голуб је на својим страницама окупљао готово целу модерну српску књижевност. У њему су радове објављивали Мита Поповић, Владимир М. Јовановић, Војислав Илић, Јован Дучић, Алекса Шантић, Бранислав Нушић, Светозар Ћоровоћ, Бирисав Станковић, Милош Црњански, Јаша Продановић, Вељко Милићевић и други
Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00