360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Црква Светог тројства


КАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТОГ ТРОЈСТВА је грађевина зидана од фрањеваца у барокном стилу 1763. Цркву украшавају оргуље (1771), вредна вајарска и сликарска дела. У њеном Жупном уреду (1743) су 1749, уз невиђено славље, предати Повеља и Статут "Слободног и краљевског града" и одржани први избори за Магистрат града.

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00