360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

СОМБОР ВИЂЕН ОЧИМА ПТИЦЕ

Sombor vidjen ocima ptice

ЦРТЕЖ АРХИТЕКТЕ Бранислава Јовина (детаљ)

НЕБЕСКИ ЦРТЕЖ СОМБОРА

Град у равници Бачке чију панораму: слику кровова, торњева, димензије простирања, углавном, никад не сазнајемо. Зато је и присутна стална жеља свих нас, његових житеља, да сазна како изгледа из висина виђен "очима птице".
Из исте радозналости Парижани су и изградили Ајфелову кулу. Она је видиковац, за Сену и цео град који је прати. Шта Сомбор у свему томе да чини?
У тим жељама и дилемама током 1993. године Сомбор је био срећан град, јер у више наврата био је почашћен боравком угледног београдског архитекте БРАНИСАЛАВА - БРАНЕ ЈОВИНА, који иза себе има реализоване импозантне пројекте, ствараоца у којем је обједињено: знање, искуство, наука, уметност. Велики поштовалац Сомбора, а подстакнут његовим архитектонским наслеђем, прихватио се јединственог стваралачког изазова да покуша нацртати цео град виђен "очима птице", да покуша да реализује подухват, онај што су ствараоци ренесансе у Италији започели, а због обима посла и одустали. Један од водећих архитеката света деведесетих година Пеи изричит је у констатацији, да то о чему су сањарили ствараоци ренесансе, неће никада видети.
Које је напоре требало уложити да би се реализовало високо вредно уметничко дело?
Архитекта Јовин је више од годину дана интензивног рада, тамо у даљини велеграда, далеко од нас радозналих, који смо знали за његов рад, и његових колега, архитеката, стварао ремек-дело, досад невиђено. У раду су коришћене: геодетске карте, авио снимци и преко 600 фотоса значајних објеката града које је арх. Јовин сам снимио. Колико је само захтевало времена и труда да се реализује ово уметничко дело које је синтеза: урбанизма, инжењерства и уметности и у свему томе нацртати 15.000 објеката града Сомбора? Арх. Јовин је претходно извео прецизне прорачуне и град сместио на правоугаони хамер величине 2,70 x 1,60 м. Цртеж рађен у комбинованој перспективи са три недогледа у размери приближној 1:2000.
Око годину дана трајала је само израда цртежа оловком на хартији ширине око 50 цм у три траке које су чиниле хоризонталне делове цртежа. Након тога, преко тих трака стављено је стакло, а на стакло затегнути хамер, а испод свега тога извор светлости да би се могло приступити туширању, при чему је арх. Јовин повукао преко милион потеза рапидографом. Након тога арх. Јовин је филигрански обавио сенчење и фарбање уљаним бојама представљајући град у јесењем колориту. Да би реализовао и последњу фазу рада, само њему својствене методе, арх. Јовин је морао залепити више хиљада метара лепљиве траке.
Идеја је реализована, цртеж је ту за дивљење, дело које ће чувати изглед града за будуће векове. Дело које је после толико времена вратило "дух ренесансе" управо у наш Сомбор.
Нацртан је град "крилат као птица", имамо га као на длану, имамо његово биће са свим линијама које том бићу удахњују живот архитектонским, грађевинским и просторним знацима који одражавају идентитет Сомбора. Све то има обележје научног подвига и уметничког дела. Небески цртеж Сомбора сажима истину о љубави према професији и изазову коју она подстиче, на начин који у историји урбане архитектуре нема примера, ако се примери мере по свеобухватности и целини пројекта, а што чини дело од непроцењиве вредности.
Пред собом имамо град на једном месту, Сомбор са његовим фасцинантним језгром "златним венцем", распоређен између северних и јужних чворишта, са котама које источно и западно склапају Сомбор у град историје, његових промена, културе, традиције и простора.

Из мапе "Сомбор виђен 'очима птице' " Бранислава Јовина
Одломак прилога "Небески цртеж Сомбора" Данила Буквића


Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00