360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

1750-1843

Елибертацијом град је ступио на праг грађанског друштва и почео се убрзано развијати, поставши управни, друштвени, духовни и културни центар. Године 1786. Сомбор израста у седиште Бачко – бодрошке жупаније. Већ 1759. Српска православна црквена општина отвара четвороразредну Граматикалну школу и о свом трошку је издржава; четири године касније основана је Латинска школа, којом су руководили фрањевци; отварањем "Норме"     1. маја 1778. Аврам Мразовић удара темеље за школовање учитеља Срба и других јужнословенских народа на овим просторима, на чијим традицијама је заснован данашњи Учитељски факултет. У урбаној физиономији будућег града надмоћно израњају 1763. контуре цркве Пресветог Тројства, коју граде сомборски фрањевци уз постојећи конвикт из 1743; православни верници 1761. подижу Светогеоргијевски храм, а поткрај века и цркву Светог Јована Претече. На данашњем Тргу Светог Тројства 1763. изграђена је Грашалковићева палата, у којој је смештена управа царских добара која руководи колонизацијом Немаца.


Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00