360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Урбанизација

Старо градско језгро Сомбора, као и поједини објекти у њему, представљају својеврстан пример успешне урбанизације. Томе доприноси и начин настанка појединих улица. Сомборски венци представљају кружни булевар око старог градског језгра, који је настао над опкопима-шанчевима првог варошког утврђења. Улице које се од Венаца радијално одвајају, по свом правцу пружања условљене су положајем појединих, суседних насеља. Како је Сомбор израстао на острвима отетим од ритова, мочвара и хирова реке Мостонге, што се види на картама с краја 17. века, то су многе његове улице закривљене, тако да се супротстављају уобичајеној ортогоналној пројекцији уличних мрежа панонских насеља. Таква генеза улица условила је урбанизацију која се тешко може подвести под линију лењира. Истовремено и флорално богатство бачког Зеленграда доприноси живопису насеља богатог бројним дрворедима и парковима. Посебност варошке урбанизације чине тргови, веома смишљено распоређени и украшени чипкастим фасадама најлепших градских палата, од којих многе представљају културна добра од изузетног значаја: стара градска кућа, цркве и капеле, породичне куће страрих сомборских породица, као и поједине амбијенталне целине настале током минулих векова. У њима се могу уочити сукцесија стилова и њихова хомогеност у времену. Отуда је старо градско језгро Сомбора, права, мала школа архитектуре: турске грађевине, барок, рококо, бидермајер, сецесија,... Сваки период је оставио своје трагове. Сомборци су их, изузев неколико грубих интервенција (нови хотел, робна кућа) углавном сачували.
Својеврстан куриозитет старе вароши чине споменици. Нарочито и зато што их беше, а ниједан не преостаде. Рушени су и уништавани у мери националних, верских и идеолошких сукоба. Сведочанства о њима сачувале су само старе фотографије и бледи трагови људских сећања.
 
Укупност варошке урбанизације тешко се може сагледати без бољег познавања најимпозантнијих објеката, њиховим стилским обележјима и периодом њиховог настанка. Зато смо се послужили цртежом Сомбора из птичије перспективе, који је израдио београдски архитекта Бране Јовин. Његовом цртежу смо прикључили и обиље података о појединим архитектонским објектима.
Александар Тасић


Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00