360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Историја

1360-1686

1360-1686

Сакривена у измаглици векова, повесница Сомбора израња први пут на светлост историографије 1360. године када се на имању племићке породице Цобор, која ће на врхунцу своје моћи давати Бодрошкој жупанији велике жупане, спо ...

1687-1749

1687-1749

По изгону Турака, Сомбор је Аустријској царевини прикључен 12. септембра 1687, досегавши у њој врхунце своје моћи, угледа и значаја. Нашавши се у саставу Потиско-поморишке војне крајине, Сомбор постаје "војни шанац" 1702. а за ...

1750-1843

1750-1843

Елибертацијом град је ступио на праг грађанског друштва и почео се убрзано развијати, поставши управни, друштвени, духовни и културни центар. Године 1786. Сомбор израста у седиште Бачко – бодрошке жупаније. Већ 1759. Српска ...

1844-2003

1844-2003

Тај свеопшти напредак посебно ће доћи до изражаја у 19. веку. Одоцнело, на плими просвећеног апсолутизма, 1844. и 1845. године у Сомбору се оснивају Мађарска и Српска читаоница. Оснивањем првих штампарија педесетих и шездесет ...

Урбанизација

Урбанизација

Старо градско језгро Сомбора, као и поједини објекти у њему, представљају својеврстан пример успешне урбанизације. Томе доприноси и начин настанка појединих улица. Сомборски венци представљају кружни булевар око стар ...

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00