360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Istorija

1360-1686

1360-1686

Sakrivena u izmaglici vekova, povesnica Sombora izranja prvi put na svetlost istoriografije 1360. godine kada se na imanju plemićke porodice Cobor, koja će na vrhuncu svoje moći davati Bodroškoj županiji velike župane, spominje naseobina Sent Mihalj. Osluškujući sa zebnjom ratne bubnjeve sa juga, Cobori su 1478. godine okončali radove na podizanju utvrđenja  koje neće odoleti velik ...

1687-1749

1687-1749

Po izgonu Turaka, Sombor je Austrijskoj carevini priključen 12. septembra 1687, dosegavši u njoj vrhunce svoje moći, ugleda i značaja. Našavši se u sastavu Potisko-pomoriške vojne krajine, Sombor postaje "vojni šanac" 1702. a za zasluge u tzv. "Varadinskom ratu" sa Turcima "vojnička varoš" 1717. Plativši 150.000 zlatnih forinti bečkom dvoru, Somborci su svoju varoš 17. februara 1749. ...

1750-1843

1750-1843

Elibertacijom grad je stupio na prag građanskog društva i počeo se ubrzano razvijati, postavši upravni, društveni, duhovni i kulturni centar. Godine 1786. Sombor izrasta u sedište Bačko – bodroške županije. Već 1759. Srpska pravoslavna crkvena opština otvara četvororazrednu Gramatikalnu školu i o svom trošku je izdržava; četiri godine kasnije osnovana je Latinska škola, kojom su ...

1844-2003

1844-2003

Taj sveopšti napredak posebno će doći do izražaja u 19. veku. Odocnelo, na plimi prosvećenog apsolutizma, 1844. i 1845. godine u Somboru se osnivaju Mađarska i Srpska čitaonica. Osnivanjem prvih štamparija pedesetih i šezdesetih godina, grad stupa u svet Gutenbergove galaksije.U drugoj polovini XIX i u  XX veku u Somboru izlaze brojni listovi i časopisi: "Ipar", "Školski list", "Ba ...

Urbanizacija

Urbanizacija

Staro gradsko jezgro Sombora, kao i pojedini objekti u njemu, predstavljaju svojevrstan primer uspešne urbanizacije. Tome doprinosi i način nastanka pojedinih ulica. Somborski venci predstavljaju kružni bulevar oko starog gradskog jezgra, koji je nastao nad opkopima-šančevima prvog varoškog utvrđenja. Ulice koje se od Venaca radijalno odvajaju, po svom pravcu pružanja uslovljene su položa ...

Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00