360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Матична служба

 

Градска библиотека Карло Бијелицки у Сомбору матична је библиотека Западнобачког округа која своју делатност обавља у складу с важећим законским и подзаконским прописима.
Матичне функције дефинисане су чланом 22 Закона о библиотечко-информационој делатности («Сл. Гласник РС» бр. 52/2011). Оне су поверени послови и њима у библиотеци координира посебно одељење - матична служба. Руководилац одељења је библиотекар Зорка Исаков.
На територији округа делује 65 до сада регистрованих библиотека и библиотечких јединица:
- 4 јавне библиотеке са 31 стационираним огранком,
- 4 специјалне библиотеке,
- 1 месна или друга јавна библиотека,
- 54 школске библиотеке: 41 библиотека у основним школама и 13 библиотека у средњим школама.
e-mail: bibliomat@eunet.rs

 

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00