360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Научно одељење

Запослени на Одељењу за набавку и обраду врше каталошко-библиографску обраду приновљених јединица библиотечке грађе у складу са правилима ( ИСБД стандарди) обраде у систему Цобисс. На овом одељењу запослени услужују кориснике библиотечким материјалом, а на располагању им је стручна литература из разних области знања, серијске публикације (новине, периодичне публикације, годишње публикације, монографске серије), као и библиотечке, библиографске и рефералне информације.
Саставни део Одељења за набавку и обраду је Читаоница за научни рад. Простор Читаонице користе чланови Библиотеке за учење, а у њој се одржавају и разноврсни литерарни програми и књижевне трибине.

Телефон: 025/431-680
e-mail: gbso@eunet.rs

naucno odeljenje naucno odeljenje 
naucno odeljenje naucno odeljenje  
naucno odeljenje naucno odeljenje

naucno odeljenje

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00