360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА БЕЗДАН


Од 1865. године у Бездану је постојала и радила мађарска читаоница, а од 1924. године и српска читаоница. Касније, 1946. основана је Народна књижница и читаоница, која ради у оквиру Културно-просветног друштва. Године 1963. интегрише се са сомборском библиотеком „Карло Бијелицки“. Бездански грађанин Јакаб Келц 1967. године поклонио је књижници своју библиотеку са 4.383 књиге, која се као легат води у посебној књизи инвентара. Данас фонд броји 14.294 књига, на српском и мађарском језику. У структури књижног фонда већином је заступљена белетристика, сем стручних књига, лексикона, енциклопедија, дечјих књига и школске лектире. Читаоци имају на располагању дневне и недељне листове.

Књижница је привремено смештена у основној школи «Братство-Јединство» у Бездану.

Бездан
Адреса: Црквена 2

Радно време:
понедељак: 7:30-14:30
среда: 12:00-19:00

www.bezdan.org.rs

bezdan II

Bezdan V

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00