360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА ДОРОСЛОВО


Библиотека у Дорослову од 1. октобра 1964. године постоји као огранак сомборске Градске библиотеке, за који није била одређена посебна зграда него је усељена у зграду Месне заједнице.

При оснивању библиотека је имала близу 1000 књига и 191 члана. Како је Дорослово вишенационална средина набављане су књиге на мађарском и српском језику.

Књижница се налази у самом центру села. Састоји се из две просторије. Мања просторија се користи као канцеларија и магацин за смештај књига. Друга просторија се користи као читаоница, опремљена са четири читалачка и два радна стола и има 30 читалачких места. Књижни фонд је смештен у ормаре по УДК систему. Приступ фонду је слободан. Укупан број књига данас је 6.928. Постоје два каталога, алфабетски и стручни. Књижница не поседује некњижену грађу. Од периодичних публикација редовно добија „Magyar szò“, „Jò Pajtàs“ и „Сомборске новине“.

Библиотеку посећују највише ђаци основне и средње школе.

Дорослово
Адреса: Николе Тесле 63

Радно време:
уторак: 7:30-14:30
петак: 12:00-19:00

www.doroszlo.net

Doroslovo

 

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00