360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА ГАКОВО


Библиотека у Гакову отпочела је са радом 1. октобра 1963. године као огранак Градске библиотеке у Сомбору. У међувремену мењали су се радници као и просторије где је била смештена.

Данас се библиотека налази на Главној улици у згради где су смештене канцеларије МК. Располаже са 6.500 књига. Најзаступљенији чланови библиотеке су ученици основне и средње школе. Годишњи број чланова данас је 120. Библиотека добија „Политику“ и „Сомборске новине“. Библиотечка просторија је влажна, без дневне светлости, и цео књижни фонд је смештен на 15м² простора. Због оваквих услова приступ књигама је отежан и комуникација књижничар - читалац изразито је манипулативног карактера. Обезбеђивањем одговарајућег простора био би унапређен рад са корисницима.

Гаково
Адреса: Краља Петра И 68

Радно време:
четвртак: 7:30-14:30;
петак: 12:00-19:00

Gakovo II Gakovo I

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00