360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА КЉАЈИЋЕВО


Народна Књижница и читаоница Кљајићево настала је захваљујући такмичењу две културно просветне заједнице, Кљајићево и Пригревица, 26. априла 1947 године. Најзаслужнији за оснивање Књижнице у Кљајићеву је Ђорђе Мушицки, управитељ школе у Кљајићеву, човек широке културе и образовања.

Осмог априла 1957. године на Оснивачкој скупштини формирана је Народна књижница и читаоница у Кљајићеву као самостална институција. Најзаслужнији за њено осамостаљивање био је књижничар Немања Божин.
НКЧ у Кљајићеву је 1. септембра 1963.године наставила рад у саставу Градске библиотеке у Сомбору.

КЊИЖНИ ФОНД

За почетак рада Књижнице 1947.године био је обезбеђен фонд од 112 књига, а 31.децембра 1983. НКЧ је имала 9430 књига или 1,61 књигу по становнику. НКЧ у Кљајићеву је на разне начине набављала књиге, а најчешће их је добијала на поклон и на тај начин се повећавао њен фонд.
До 1957.године књиге су биле смештена по инвентарном броју, с тим што је књижни фонд био подељен на забавну, политичку, пољопривредну и научно-популарну литературу. Од јануара 1967.године обрада књига је централизована и повезана библиотекама у Сомбору. Библиотечки радник у НКЧ добија два каталошка листића за своја два каталога: ауторски-именски и стручни. Два каталошка листића остају у Сомбору, у каталогу, ради увида у стање књижног фонда сваке НКЧ. Данас НКЧ у Кљајићеву има око 11000 књига смештених по националним књижевностима, а посебно су енциклопедије, школска лектира, поезија, дечја књижевност. Фонд се допуњује сваке године, што од матичне куће, што од помоћи Месне заједнице Кљајићево.

AКТИВНОСТИ У НКЧ

Корисници се анимирају на разне начине, пре свега понудом штампе: Политиком, Сомборским новинама и Политикиним забавником . Организују се и разноврсни културни програми: књижевне вечери, предавања, округли столови, радионице, ... С обзиром да је од овог лета НКЧ Кљајићево премештена у сам центар места, боља локација даје и више могућности за проширење делатности ове културне установе. Интересовање расте, посете су чешће, а да би биле квалитетније и веће у плану је отварање Интернет кутка. Овим сегментом рада НКЧ би анимирала пре свега децу као потенцијалне читаоце.

Кљајићево
Адреса: И. Л. Рибара 49

Радно време:
уторак: 7:30-14:30;
петак: 12:00-19:00

      

      

 

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00