360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ


Основана 1923. године од занатлија и пензионера, са седиштем у кафани, прва милетићка књижница је већ након неколико година престала са радом, да би 1946. године била обновљена у оквиру Културно-уметничког друштва „Братство и јединство“. На свом другом почетку поседовала је 1.240 публикација. Залагањем месних ентузијаста јануара 1950. оснива се нова књижница као самостална културна установа, са књижним фондом издвојеним из Културно-уметничког друштва.

Вец 1956. године, када је подигнута зграда књижнице, располаже са 5.340 дела. Као најуспешнија НКЦ у Сомборском срезу награђена је годину раније од Савета за културу Народне Републике Србије са 1.000 књига.

Књижница је самостално радила до 31. августа 1963. године, када је припојена Градској библиотеци „Карло Бијелицки“ у Сомбору. Одржао се обичај да се књиге путем књигоносца доносе читаоцима на кућни праг. До 1963. године радили су два књижничара и један библиотечки манипулант (помоћни књижничар). Књижницари су радили на обради библиотечког материјала и са читаоцима, а библиотечки манипулант је био дежуран у читаоници и познавајући књиговезачки занат, и коричио оштећене књиге.

Првих година рада НКЦ књиге су инвентарисане, каталогизоване и сигниране по нумерус куренсу. Године 1955. прерађен је цео књижни фонд по индексу Универзална децимална класификација. Постоје ауторски и стручни каталози књижног фонда.

Данас НКЦ у Светозар Милетићу поседује 16.772 књиге и има близу 300 чланова.

Светозар Милетић
Адреса: Доситеја Обрадовића 20

Радно време:
уторак: 7:30-14:30
четвртак: 12:00-19:00

sv.mil I    sv.mil II

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00