360
Zastitnik gradjana

 

  

 www.difmoe.eu

 betlen

НАРОДНА КЊИЖНИЦА СТАНИШИЋ


Први подаци о библиотеци у Станишићу датирају из 1900. године када је основана Грађанска читаоница. О њој се зна мало јер архива није сачувана.

После ИИ светског рата, 1947. у Станишићу се оснивају две библиотеке: књижница Месног културно - просветног савета и књижница Уједињеног савеза антифашистицке омладине Војводине (УСАОВ). Обе су имале по осамдесетак књига.

Године 1949. почиње са радом НКЦ, која од 1951. ради као среска библиотека, а 1962. прераста у матичну библиотеку (за огранке у Гакову, Риђици и Растини). Године 1963. припаја се Градској библиотеци у Сомбору.

Библиотека је данас смештена у Дому културе „Доситеј“. Има око 15.000 књига, углавном белетристике и стручне литературе. Сем књига на српском заступљен је и богат фонд на мађарском језику. Библиотека је веома добро снабдевена лектиром, за основну и средњу школу. У билиотеци могу се свакодневно прочитати НИН, «Сомборске новине» и «Политика».

Станишић
Адреса: Ослобођења 92

Радно време:
уторак: 12:00-19:00;
среда: 7:30-14:30

Stanisic I        Stanisic II

повратак на мрежу

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00