360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Периодика

 

Одељење периодике са читаоницом прикупља, чува, проучава и даје на коришћење читаоцима вредан фонд серијских публикација, жанровски разнолик, од новина, часописа, годишњака, календара, до алманаха, летописа, зборника и билтена.

Век и по непрекинутог постојања Градске библиотеке и етнички вишеслојна средина Сомбора одразили су се на раритетну старину и језичку различитост сакупљеног фонда.
И завичајна штампа као њен најважнији део рефлектује културолошко обиље на српском, мађарском и немачком језику, са заједничком особином у својим почецима, шездесетих година 19. века, као специјализована штампа ( Ipar: Привреда, 1865, Школски лист, 1866). Ревизијом целокупног фонда периодике убрзан је поступак дигитализације са израдом метаподатака, који откривају све описне карактеристике одређене библиотечке јединице и индексне форме нужне за идентификацију, дефинисање специфичног сета њихове вредности и вишеструко претраживање.

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00