360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Periodika

 

Odeljenje periodike sa čitaonicom prikuplja, čuva, proučava i daje na korišćenje čitaocima vredan fond serijskih publikacija, žanrovski raznolik, od novina, časopisa, godišnjaka, kalendara, do almanaha, letopisa, zbornika i biltena.

Vek i po neprekinutog postojanja Gradske biblioteke i etnički višeslojna sredina Sombora odrazili su se na raritetnu starinu i jezičku različitost sakupljenog fonda.
I zavičajna štampa kao njen najvažniji deo reflektuje kulturološko obilje na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku, sa zajedničkom osobinom u svojim počecima, šezdesetih godina 19. veka, kao specijalizovana štampa (Ipar: Privreda, 1865, Školski list, 1866).
Revizijom celokupnog fonda periodike ubrzan je postupak digitalizacije sa izradom metapodataka, koji otkrivaju sve opisne karakteristike određene bibliotečke jedinice i indeksne forme nužne za identifikaciju, definisanje specifičnog seta njihove vrednosti i višestruko pretraživanje.

Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00