360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Школски лист

 

   
1859
1860
1861
1862
1866
1868
1881
1898
1900
1901
1902
Школски лист је први српски лист на српском језику који је излазио у Сомбору. Период излажења од 1858. до 1903. године обележиле су његова новосадска, будимска и сомборска етапа.  Сомборски период Школског листа почиње 15. јануара 1866. године и траје до 1903. године, уз једнодеценијски прекид од 1970. до 1879. године. 

Лист доноси чланке о школи, учитељима, васпитању, учењу деце из педагогије, дидактике, методике и историје свих наука.  Садржај су богатиле израђене лекције за углед, предлози за побољшање материјалног стања учитеља и разне школске вести. Школски лист је био лист за педагошку праксу и теорију. Излазио је два пута месечно, а као додатак листу, 1866. и 1867. године, на крају месеца, излазио је Пријатељ србске младежи. Иако превише дидактичан и религиозно подучан, лист је ударио темеље српској дечјој књижевној периодици. 
Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00