360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen


Трагови

22.05.1759.

Око раније постојеће црквице, освећени су темељи и камен темељац за градњу СВЕТОГЕОРИЈЕВСКОГ ХРАМА у Сомбору, о чему казује у темеље положена повеља: 1759. године месеца маја 22. у Сомбору. По свеопштем споразуму грчкога закона општине Краљевског града Сомбора да подигне око старе нову саборну цркву светог славног Великомеченика Георгија, те да се ради тога спреми потребан материјал и грађевинари за зидање осигурају… Црква је грађена у барокно-рокајном стилу, дужине 44м, ширине 12м, а висине 16м. За прво време ће послужити торањ који је, уз малу црквицу, подигнут 1744, а 1790. добиће нови, висине 30м, од чега бакром беше покривено осам метара.

22.05.1759.

Осамдесетогодишњи Димитрије Стајин пише "узвишеној Краљевској мађарској комори" тужбу противу Православне српске црквене општине због узурпирања земљишта јер се црквена порта граничи са његовим плацем. Иако је Црквена општина, у сагласности са Магистратом, вољна да исплати 400 форинти за прекорачење међе он "о томе неће ни да чује". Међутим, чињеница да је храм изграђен казује да је, вероватно, нађено задовољавајуће решење за обе стране.

23.05.1764.

Писменом представком 35 Сомбораца тражи дозволу да се иселе из града јер не могу више подносити терет отплате градских дугова, преузетих за добијање статуса слободног и краљевског града 1749. Град је у време тражње дуговао још 103.000 форинти. Иначе, овај захтев није био усамљен: још 1753. сомборски капетан и доживотни сенатор града Аврам Рашковић породично се иселио у Русију, као и грађанин Сима Тајчевић.

25.05.1882.

Свечано је у "пет сахата по подне" положен камен темељац за градњу ДОМА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ, а уз њега и "писмено о зидању" у коме стоји: Сомборска српска читаоница закључила је у својој седници од 9. маја 1882. год. бр. 35 да назида за своје потребе ову кућу... Те године владао је Фрања Јосиф И ; Те године зидано је позориште ; Био је рат у Босни и Херцеговини ; Србија је постала Краљевина ; Било је помрачење сунца и појавила се репата звезда ; У Дунаву је била с пролећа вода тако мала, да су људи код Пакше сувом ногом Дунав прелазили ; Те године прогонили су у Русији Чивуте ; Темељ је положен 25. маја 1882. год. ; Темељ је осветио Милош Јанковић, заменик проте.

27.05.1902.

Одржана је седница политичке општине Стапар на којој је разматрана одлука Краљевске управе Угарске о промени имена насеобине Стари Стапар будући да и без додатка “Стари” у целој држави нема места под тим именом. Имајући све то у виду, на седници је одлучено да “Политичка општина Стари Стапар усваја предлог државног одбора да се наше место у будуће просто Стапар назове и тако укњижено означи”.

28.05.1954.

Из сомборске штампарије “Просвета”, изишао је први број недељног информативног листа СОМБОРСКЕ НОВИНЕ, под окриљем Социјалистичког савеза. Њихов покретач, директор, главни и одговорни уредник и за дуго аутор највећег броја текстова био је Миленко Бељански, дотадањи дописник “Политике” из Сомбора. Уз њега у редакцији су били Ђорђе Милановић, новинар “Дневника” и Бошко Коњовић, као хонорарни уредник спортске рубрике и Невена Враговић, секретарица. Први број је изишао у тиражу од л.500, да би врло брзо досегао бројку од 5.000 примерака.

 

Радно време:
Радним даном: od 7:30 до 19:00,
суботом од 7:30 до 13:00