360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen


Nyomok

31.03.1885.

Zomborban megszületett DJORDJE DJURICA ANTIĆ patikus, levéltári búvár. Zágrábban végezte a gyógyszerészetet 1922-ben, ekkor apja megvette neki a Szent György téren álló Városi gyógyszertárat, amely az 1949-es államosítás után Második Népgyógyszertár néven üzemelt tovább. Az archívumok azonban végigkísérték egész életén; kérésre földolgozta az első világháborút követő átmeneti napok zombori vonatkozásait, 1936-ban maga fizette a Történelmi Társulat Közlönyének nyomtatását, amit megtehetett, hiszen alaposan meggazdagodott, megvásárolta Zomborban a Kronić palotát, Baranyában pedig 500 hold földet vett. Nyugdíjba vonulását követően, 1954-től haláláig, 1981-ig a Történelmi Levéltárban tevékenykedett, földolgozta a Magisztrátus 1745-től 1849-ig szóló hatalmas történelmi anyagát, viszonylag könnyedén, hiszan anyanyelve mellett kiválóan beszélt latinul, magyarul és németül. Be kell vallanom – hangoztatta gyakorta –, hogy a kutatómunka nem ifjúkorom ideálja volt, de idővel öregségem vigaszává lett.

 

A könyvtár
7:30-tól 19.00 óráig tart nyitva,
szombatonként pedig 7.30-tól 13.00-ig