360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen


Nyomok

24.11.1959.

Zombor község Népbizottsága határozatot hozott ZOMBOR KOMMUNÁLIS ÉS GAZDASÁGI KIÉPÍTŐ VÁLLALATA megalakításáról, amely kezdetben területi és urbanisztikai tervezéssel foglalkozott, de nem csak Zombor község, hanem az akkori Jugoszlávia teljes területén. Erre épült az Urbanizam Kommunális Közvállalat. Másfelől a város régi és értékes városrendezési hagyománya képezi e közvállalat alapját. Eddig öt, különböző időből, 1771-ből, 1783-ból, 1872-ből, 1964-ből és 1984-ből származó urbanisztikai terv alapján épült a város, alapja azonban a rusztikus Körút, amelyről Milan Konjović mester egész ódát költött, és ami tulajdonképpen a törökök urbánus hagyatékán nyugszik, akiknek az anyagi kultúrájából szinte semmi más nem maradt fenn a városban.

25.11.1882.

Látványos ünnepség keretében átadták rendeltetésének a NÉPSZÍNHÁZ épületét, amit a Szemző Gyula nagybirtokos által vezetett részvénytársaság emeltetett. A klasszicista épület számos átalakítást ért meg, legutóbb 1982-ben, így mára eklektikus jelleget öltött. Belső tere kamara-stílusú, mennyezete művészi kivitelezésű, a földszinten és az erkélyen 324 ülőhely található, esztétikus páholyokkal kényelmet nyújt a nézőknek, a tágas, funkcionális forgószínpada pedig színvonalas színészi alakításokra ad módot. Mindez hozzásegített, hogy az épületet a jelentős művelődési javak regiszterébe iktassák.

25.11.1900.

A Tanítóképző tanári kara jóváhagyta a NATOŠEVIĆ TÁRSASÁG megalakítását, amelynek célkitűzése volt, hogy „az iskolai tevékenységen kívüli szabadidőben kölcsönös tájékozódással és gyakorlással fejlessze a tagság elméjét és fizikai erejét, mindenek előtt a hazafias eszmék felé fordítsa őket.” A tanári karnak azonban rossz tapasztalata volt az iskolában korábban működő Venac Társasággal, ezért megbízta Jovan Popović professzort a Társaság munkájának felügyeletével, amit haláláig, 1906-ig lelkiismeretesen végzett. A Társaság a második világháború kitöréséig működött, akkor betiltották. A háború végén újra aktiválódott, de hamarosan végérvényesen megszűnt.

25.11.1907.

Az igencsak színes életrajzú zombori Ljubomir Bikar, aki 1892-ben Rumára költözött, írásban kérte a Szerb Pravoszláv Egyházközséget, hogy engedélyezze számára dr. Pera Stojaković háza raktárhelyiségének átalakítását, amelyben Edison elnevezésű mozija „élő képeket” mutatna be; újdonságot, amit egyébként a zomboriaknak már volt alkalmuk látni. Kötelezte magát, hogy tisztességes módon rendezi be a helyiséget, ami utána a tulajdonos birtokában marad. Az Egyházközség meg is adta az engedélyt, ám hamarosan különböző gondok merülnek föl, ám ezek ellenére is marad a tény, hogy Zomborban elsőként Ljubomir Bikar rendezett be mozit, amelyben 1907 tavaszától filmeket mutatott be.

 

A könyvtár
7:30 - 19:00 óráig tart nyitva,
szombatonként pedig 7:30 - 13:00