360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Űj Hírek

 

   
1934
1935
Дневни лист Űj Hírek (Нове новине, 1930-1941) штампан је у великом тиражу од 10.000 до 15.000 примерака, у штампарији Саве Милађева. Лист су уређивали Ђула Сабо, Деже Ђенђеши, Имре Керењи, Михаљ Мајтењи Марковић. Велики допринос листу дао је Јанош Херцег, који је уписан као значајни сарадник листа. 
Својим програмом лист је уређиван тако да је на четири стране, свакодневно, доносио информације о домаћим и иностраним догађајима, уз које су читаоцима на располагању биле и вести из спорта, радио програм, огласи, рекламе и најаве разних догађања.
Űj Hírek представља почетак модерн дневне штампе и са њим почиње и историја професионалног новинарства у Сомбору.
Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00