360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Виртуелна библиотека

 

Рачунарско повезивање библиотека у Србији (ВБС) - Узајамна библиографско-каталошка база података COBIB.SR

Систем COBISS заснован је на online комуникацији између локалних рачунарских система и централног рачунарског система у Народној библиотеци Србије, која обавља функцију библиотечко-информационог сервиса. Сомборска библиотека је пуноправна чланица (ВБС) и корисник система COBISS, заједно са 192 библиотеке у систему узајамне библиографско-каталошке базе података. Аутоматизација библиотечког пословања започета је 2005. године у сегменту COBISS/Каталогизација, а данас је у електронском каталогу библиотеке више од 170 000 библиографских јединица.

Програмски сегмент COBISS /Позајмица аутоматизован је новембра 2008. године, за рад на Дечјем и Одељењу одраслих. У оквиру сервиса Моја библиотека члан, којем је у локалној бази података чланова у сегменту COBISS /Позајмица додељена шифра за ауторизацију у веб COBISS/OPAC- у, може да: погледа позајмљену грађу и продужи рок позајмице, резервише грађу и откаже резервацију, промени шифру за улаз, прегледа историју позајмљене грађе са исписима (од 2008.)...

COBISS/OPAC је део система COBISS.SR који је доступан на веб адреси Виртуелна библиотека Србије. Корисницима је преко COBISS/OPAC- а омогућено претраживање по узајамној, као и по локалним базама података (каталози) библиотека чланица система. Претрагом узајамне библиографско-каталошке базе података, поред тражених библиографских записа, кориснику су доступне све базе библиотека у којима се тражена публикација налази, као и доступност података о расположивој грађи. Додатна објашњења о начину птретраживања појединих база података (префикси и суфикси за претраживање, примери претраживања), наведени су у описима база података и видљиви у прозору за навигацију помоћ.

Tel.: 025/433 100
e-mail: verslad@eunet.rs

Радно време:
Радним даном: 7:30 - 19:00,
суботом 7:30 - 13:00