360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Virtuelna biblioteka

 

Računarsko povezivanje biblioteka u Srbiji (VBS) - Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.SR

Sistem COBISS zasnovan je na online komunikaciji između lokalnih računarskih sistema i centralnog računarskog sistema u Narodnoj biblioteci Srbije, koja obavlja funkciju bibliotečko-informacionog servisa. Somborska biblioteka je punopravna članica (VBS) i korisnik sistema COBISS, zajedno sa 192 biblioteke u sistemu uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka. Automatizacija bibliotečkog poslovanja započeta je 2005. godine u segmentu COBISS/Katalogizacija, a danas je u elektronskom katalogu biblioteke više od 170 000 bibliografskih jedinica.

Programski segment COBISS /Pozajmica automatizovan je novembra 2008. godine, za rad na Dečjem i Odeljenju odraslih. U okviru servisa Moja biblioteka član, kojem je u lokalnoj bazi podataka članova u segmentu COBISS /Pozajmica dodeljena šifra za autorizaciju u veb COBISS/OPAC- u, može da: pogleda pozajmljenu građu i produži rok pozajmice, rezerviše građu i otkaže rezervaciju, promeni šifru za ulaz, pregleda istoriju pozajmljene građe sa ispisima (od 2008.)...

COBISS/OPAC je deo sistema COBISS.SR koji je dostupan na veb adresi Virtuelna biblioteka Srbije. Korisnicima je preko COBISS/OPAC- a omogućeno pretraživanje po uzajamnoj, kao i po lokalnim bazama podataka (katalozi) biblioteka članica sistema. Pretragom uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka, pored traženih bibliografskih zapisa, korisniku su dostupne sve baze biblioteka u kojima se tražena publikacija nalazi, kao i dostupnost podataka o raspoloživoj građi. Dodatna objašnjenja o načinu ptretraživanja pojedinih baza podataka (prefiksi i sufiksi za pretraživanje, primeri pretraživanja), navedeni su u opisima baza podataka i vidljivi u prozoru za navigaciju pomoć.

Tel.: 025/433 100
e-mail: verslad@eunet.rs

Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00