360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Virtuelna biblioteka

 

Računarsko povezivanje biblioteka u Srbiji (VBS) - Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.SR

Sistem COBISS zasnovan je na online komunikaciji između lokalnih računarskih sistema i centralnog računarskog sistema u Narodnoj biblioteci Srbije, koja obavlja funkciju bibliotečko-informacionog servisa.
Somborska biblioteka je punopravna članica (VBS) i korisnik sistema Cobiss, zajedno sa  162 biblioteke u sistemu uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka. Automatizacija bibliotečkog poslovanja započeta je 2005. godine, a danas je u  elektronskom katalogu biblioteke više od  81 000 zapisa. Obrađeno je 457 naslova   serijskih publikacija.
Programski segment COBISS/Pozajmica automatizovan je novembra 2008. godine, za rad na Dečjem i Odeljenju odraslih. Korisnicima Biblioteke omogućen je pregled pozajmljene i rezervisane građe preko COBISS/OPAC-a.
U okviru servisa Moja biblioteka možemo da pogledamo istoriju pozajmljene građe za zadnjih 5 godina  u biblioteci u koju smo prijavljeni važećom članskom kartom.
Svim korisnicima je omogućeno da obavljaju COBISS/OPAC pretraživanje po uzajamnoj, kao i po lokalnim bazama podataka (katalozi) biblioteka članica sistema.
Pretragom uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka, pored traženih bibliografskih zapisa, korisniku su dostupne sve  baze biblioteka u kojima se tražena publikacija nalazi, kao i dostupnost podataka o raspoloživoj građi.
Nakon  izbora baze podataka, način pretraživanja omogućen je po pet osnovnih polja za pretraživanje (po autoru, naslovu, godini izdavanja, ključnim rečima i izdavaču).
Dodatna objašnjenja o načinu ptretraživanja pojedinih baza podataka (prefiksi i sufiksi za pretraživanje, primeri pretraživanja), navedeni su u opisima baza podataka i vidljivi  klikom na ikonu  pomoć .

Tel.: 025/433 100
e-mail: verslad@eunet.rs

Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00