360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Helytörténeti osztály

 

A zombori Városi Könyvtárhoz tartozó Helytörténeti gyűjteményében több mint 5.300 monografikus kiadvány található. A város és környéke múltjának és jelenének komoly kutatása szempontjából fontos ez az összegyűjtött, rendszerezett, feldolgozott nyomtatott könyvtári anyag és egyéb információhordozók. Az újonnan beszerzett kiadványok elektronikus katalogizálásával párhuzamosan zajlik az újrakatalogizálás, és a monografikus, illetve sorozatkiadványok cédulás katalógusainak elektronikus formára cserélése.

Digitalizálják a Školski listnek, a legkorábbi szerb nyelvű helytörténeti folyóiratnak az 1866. és az Első Világháború között megjelent minden évfolyamát kijegyzésekkel és annotációkkal, akárcsak a többi helytörténeti anyagot, és egyéb jelentős munkák mellett kidolgozás alatt állnak a Zomborban megjelent lapok és folyóiratok retrospektív bibliográfiái.

A könyvtár állományában közel 700 kötet régi és ritka könyv található, a legrégebbi a XVI. századból származik.

***

A zombori könyvtár legjelentősebb digitalizációs munkái nyomán készülnek a megjegyzésekkel és fordításokkal kiegészített digitalizált anyagok

Tel.: 025/ 433 103
e-mail: zavicajnoso@eunet.rs

  

A könyvtár
7:30 - 19:00 óráig tart nyitva,
szombatonként pedig 7:30 - 13:00