360
Zastitnik gradjana

 

 www.difmoe.eu

 betlen

Zavičajno odeljenje

 

Zavičajni fond broji preko 5.300 monografskih publikacija i sastavni je deo Gradske biblioteke u Somboru. Čini ga prikupljena, sređena i obrađena štampana bibliotečka građa i drugi nosioci informacija kao nezaobilazan zbir podataka pri svakom serioznom izučavanju grada i okoline u prošlosti i sadašnjosti. Uporedo sa katalogizacijom prinovljenih publikacija u elektronskom obliku, vrši se rekatalogizacija I zamena lisnog kataloga monografskih i serijskih publikacija elektronskim.

Ispisima, sa anotacijama, iz svih godišta “Školskog lista”, najstarijeg zavičajnog periodika na srpskom jeziku, od 1866. do Prvog svetskog rata, uz druge značajne naslove, digitalizuje se građa i izrađuju retrospektivne bibliografije listova i časopisa koji su izlazili u Somboru.

Od drugih zasebnih celina bibliotečke građe Biblioteka poseduje vredne zbirke stare i retke knjige, sa blizu 700 inventarnih jedinica. Najstarija knjiga u fondu je iz XVI veka

Najznačajniji poslovi digitalizacije građe Somborske biblioteke ogledaju se u digitalizovanim formatima uz stručne anotacije i prevode.

Tel.: 025/ 433 103
e-mail: zavicajnoso@eunet.rs

  

Radno vreme:
Radnim danom: 7:30 - 19:00 ,
subotom od 7:30 - 13:00